Med tekniken som räddning

Trygghet är A och O för att vi som människor över huvud taget ska våga bege oss ut på gatorna. En trygghet som vi tar som självklar, i de flesta fall. Vi vet att det finns poliser, väktare och andra med starkt civilkurage som skulle bryta in om det skulle hända något.

Men, vad händer om de som ska hjälpa oss, och skydda oss, plötsligt själva blir utsatta för våld? Jo, då är det extra viktigt att ha teknik och utrustning både som hjälper på plats och som kan signalera förstärkning om vart man befinner sig. Men ett larm sträcker även utanför samhällets riddare och lämpar sig till alla med ett jobb där man jobbar ensamt och det finns risk till fara. Med dagens GPS-teknik går det att spåra en människa överallt och vara på plats så snabbt som möjligt. Även om GPS-systemet har funnits sedan mitten av 70-talet är det nu på senare år som allt fler teknikprodukter innehåller navigering.

Något som verkligen kommer rädda liv är de hjärtstartare som finns och som nu ska placeras ut i stan för att vanliga civila ska kunna på ett enkelt sätt rädda liv. Men, för att du snabbt ska veta vad som ska göras kommer här en snabb lista om en person skulle drabbas av hjärtstopp

  • Kontrollera medvetande och andning.
  • Om inga livstecken finns, larma 112 och påbörja hjärt- och lungräddning.
  • Se till att få en hjärtstartare på plats så fort som möjligt.

Ja, hur vi människor kommer fungera om några decennier kan man redan nu börja sia om. Kanske kommer vi en dag sluta som duvorna och gå runt med en inbyggd GPS i hjärnan. Men, innan den dagen är och du vill skydda dig från olyckor så läs mer på www.agabpersonlarm.se.