När tekniken skyddar oss

I ett samhälle så är det en naturlig del i att leva i det att också vara rädd för vissa delar av det. Bland annat har vi en hel del våld och brott som skrämmer slag på individer. Tjejer har en överhängande känsla av otrygghet, och även fast de inte är den grupp som råkar ut för mest våld i samhället så påvisar det att kvinnor utsetts för ett synnerligt rått våld.

säkerhet i telefonenRädslan för att utsättas för våld är påtaglig främst för unga kvinnor, en känsla av att man är utsatt som ensam i hemmet är inte helt ovanligt och just behovet av teknik som hjälper oss ökar. Teknik som får oss att känna oss tryggare är:

  • Mobiltelefon, den är med oss vart vi än går och kan bland annat prata med nattknappen, en tjänst som kan lokalisera vart du är och prata med någon medan du går hem själv. Risken med mobiltelefoni är att den drar till sig tjuvar istället.
  • Personlarm, ett larm man bär med sig ständigt utifall man utsätts för ett angrepp.
  • Villalarm, ett villalarm från Protexus.se skyddar hemmet från inbrott och kan definitivt inge en känsla av trygghet.

En känsla av trygghet

Att känna sig trygg är viktigt, inte minst för hur vi lever våra liv och hur vår mentala och fysiska hälsa ser ut. Att vara otrygg gör att vi ofta känner oss stressade och långvarig stress är aldrig bra. Dock kan det handla om en onödig stress och en stor andel människor kommer aldrig att bli överfallna utomhus eller i hemmet. Risken är nämligen väldigt liten och med den statistiken så kanske man inte känner samma rädsla som tidigare. Mycket ligger i hur vi uppfostrar våra barn att känna, tjejer är de som den största rädslan drabbar och mycket beror på den rädsla som överförs ifrån föräldrarna.

Trots att rädslan kan vara obefogad så är det en bra idé att skydda sig på en nivå ändå, exempelvis så är det en bra idé att faktiskt installera det där villalarmet och skydda både familj och ägodelar. Om personlarm är nödvändigt kan man endast som individ avgöra och mobiltelefonen fungerar bra som skydd.