Ond och god AI

AI, eller artificiell intelligens, är det senaste inom den digitala världen och nu förutspår experterna att 2019 kommer bli året då god AI ställs emot ond AI – men frågan är vem som kommer att vinna.

Robotarna tar över alltmer i vår vardag och AI är det senaste inom den digitala världen, det är ett som är säkert. Något som man till exempel gärna använder både maskininlärning och artificiell intelligens till idag är att se över olika säkerhetsfunktioner i företagens nätverk, men kan det användas till på motsatt vis? Ja. Nu förutspår experterna att 2019 kan komma att bli året när AI används för systemintrång för första gången.

AI ser mönster som människan missar

Varför det blivit så populärt att använda AI för att upptäcka sårbarheter och säkerhetsluckor är för att den artificiella intelligensen kan se och upptäcka mönster som vi människor troligtvis skulle missa när det kommer till att genomsöka stora mängder data. Denna trend är därför en som kommer att fortsätta menar experterna. Dock menar man även att AI kan komma att användas i motsatt syfte, att hitta de luckor som kriminella behöver för att ta sig in i programvaran. Med andra ord kommer IT-säkerhet i förlängningen att handla om två olika AI i kamp mot varandra maskin mot maskin. På frågan varför AI-teknik kan komma att bli populärt bland cyberkriminella och vad det är som AI kan göra som inte går att göra med andra metoder, svarar Fred Streefland som CSO på IT-säkerhetsföretaget Palo Alto Networks:

”– Den största fördelen för de cyberkriminella är snabbhet och flexibilitet. Ett AI-system är extremt kapabelt för snabba beräkningar på ett automatiserat sätt. En människa som vill designa en ny sorts attack måste först hitta sårbarheter, vilket tar lång tid, och när en sårbarhet blir upptäckt och stängs, måste de cyberkriminella börja om från början. Om en attack utförs på ett automatiserat sätt blir den mycket snabbare och mer effektiv, den kan reagera på förändringar i spelplanen utan mänsklig intervention.”

Han tillägger även att AI-drivna attacker kan vara farligare än traditionella attacker just för att dessa går fortare och mer flexibla vilket gör chansen större att AI hittar en sårbarhet än att en människa skulle hitta den – därför tror han även att 2019 kommer att bli året då vi får se fler av den sortens attacker just eftersom de ökar chanserna att det kriminella kommer undan med sina olagligheter. Eftersom AI är vad företagen också använder för att skydda sig med så kommer detta att bli en kamp mellan ond och god AI helt enkelt.