Smart telefoni och ohälsa

Smarta telefoner har funnits med oss i ett antal år nu. Kan dessa påverka vår psykiska hälsa till det sämre?

 

Något som vi skrivit om i ett tidigare inlägg är driftstörningar hos mobila operatörer. Signalfel och allt möjligt annat skapar irritation och framförallt förvirring. Bland annat kopplas ibland samtal till fel mottagare och när det är problem med bredband finns det kanske heller ingen tillgång till internet. Det hela gör att många saknar tiden då telefonin gick genom det fasta telenätet, det som nu har monterats ned till stor del i landet.

 

Finns det ett samband mellan smarta telefoner och psykisk ohälsa?

 

I en artikel i UNT går det att läsa om hur smarta telefoner och det breda genombrottet med sociala medier kan ha ett samband med den ökade psykiska ohälsan hos unga. Denna började skena uppåt 2012, ungefär samtidigt som många skaffade smartphones som gav dem tillgänglighet till internet och sociala medier när som helst. Svenska och amerikanska forskare är splittrade, vissa hävdar att genombrottet för smartphones hör ihop med den ökade ohälsa som uppkommit. Andra menar att det inte är skälet till depression och ångestsyndrom som många lider av, utan att det är bristen på studier som får folk att anta att det finns ett starkt samband mellan dessa två trender. De forskare som är övertygade om att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och smarta telefoner se det på detta sätt:

 

Från att ha skickat sms och mejl, och tillbringat några timmar framför tv:n eller datorn, började unga att vara tillgängliga dygnet runt. Man jämför sig ständigt med andra, och finner att man inte räcker till. Man har slutat umgås med kompisar (ansikte mot ansikte) och fått sömnstörningar – UNT