Smartphone eller iPhone?

När mobiltelefonen kom ut på marknaden för allmänheten att köpa under 1980-talet var den en ren lyx och superdyr att både köpa och ringa ifrån, dessutom var man tvungen att släpa runt på en stor låda som telefonluren var kopplad till. Idag får mobiltelefonen plats i bröstfickan och både gammal som ung äger en mobil, men den urålderliga frågan är: ska man köpa en smartphone eller en iPhone?

4248718-iphone5Idag har nästan varenda kotte en mobiltelefon och den kostar knappt någonting att köpa eller ringa ifrån, så man skulle nästan kunna påstå att mobiltelefonen kan sägas tillhöra den typ av teknik som ger oss säkerhet i vårt dagliga liv – vår livlina helt enkelt. men när man ska köpa sin mobil ställs man inför ett val: iPhone eller Android? Vi tycker iPhone.

IPhone-användare är smartare

Enligt en amerikansk undersökning som publicerades i förra veckan ska iPhone användare både vara rikare och smartare än vad de som använder operativsystemet Android. Men enligt undersökningsföretaget själva ska man ta undersökningen med en nypa salt då den haft stora fokusområden och inte lagt tyngd på mindre områden och mer specificerade. Dock framkom av studien att i delstater där det fanns flest iPhone-användare så hade många av dessa personer college-examen vilket pekar på intelligens. Likaså kom studien fram till att delstater där iPhone-försäljningen är som störst också har en större andel höginkomsttagare bland sina invånare, vilket då kan härledas till den högre utbildningsnivån. Slutsatsen blir således att den som väljer iPhone förmodligen både är smartare och rikare än vad en person som använder Android är – eller ligger svaret i varför undersökningen blev som den blev i att iPhones främsta marknad är USA vilket gör antalet iPhone-användare bredare där och att marknaden för Android är i Europa vilket gör Android mer förekommande här.